ENAHOST s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
Slovensko

IČO: 36 723 916
IČ DPH.: SK2022321554
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Vložka číslo.: 44036/B

Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2623013130/1100
IBAN: SK4711000000002623013130
SWIFT: TATRSKBX